STROJZVAR BaP spol. s r.o.


Prejdi na obsah

obrázok STROJZVAR

Vitajte na stránkach spoločnosti STROJZVAR BaP spol. s r.o.

Spoločnosť STROJZVAR BaP spol. s r.o. bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Košice I. dňa 13.12.2001 vložka č. 12930/V/. Má však dlhodobú tradíciu. História vzniku zváračskej školy sa datuje od roku 1960, kedy bola založená ako prvá škola zvárania pri Východoslovenských strojárňach n.p. Košice – VSS.
Bola jedinou a prvou zváračskou školou vo východoslovenskom kraji.

V roku 1993 došlo k privatizácii a ďalej pokračovala v činnosti ako STROJZVAR – združenie.

Začiatkom roku 2008 sa pretransformovala do našej spoločnosti ako STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová č.3 Košice. V súčasnosti patrí medzi giganty pre výchovu a certifikáciu zváračov s maximálnym možným rozsahom spôsobnosti. Ako prvá a jediná zabezpečuje systém školenia zváračov pre oblasť školenia zvárania plastov, hliníka a medi.

Naša spoločnosť vyvíja aktivity a spolupracuje aj v zahraničí – najmä v Českej Republike. Za týmto účelom bol založený odštepný závod – organizačná zložka v ČR so sídlom
Krištofová 1443/27, Radvanice, 2588/87 Ostrava.

N
eustály vývoj zlepšovať svoju výkonnosť, zvýšiť hodnotu svojich činností a uspokojiť potreby a požiadavky najmä zahraničných partnerov primäl i našu spoločnosť požiadať certifikačný orgán VÚZ – CERTIWELD o vydanie certifikačného auditu, na základe ktorého sme úspešne splnili požiadavky systému manažérstva kvality podľa normy STN-ENISO 9001:2001. Činnosť spoločnosti sa riadi modelom zabezpečenia kvality podľa ISO 9001 výroby, montáže, rekonštrukcií OK, potrubných rozvodov, zváračských prác, vzdelávania zváračov a sprostredkovania pracovných síl.


Povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania:

STROJZVAR BaP spol s r.o.

STROJZVAR BaP spol s r.o.
oficiálny distribútor výrobkov spoločnosti ESAB Slavakia s.r.o.

CERTIFIKÁT SK-CW/3834/014/2012

Povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
STROJZVAR BaP spol. s r.o.
STROJZVAR BaP spol s r.o.
oficiálny distribútor výrobkov spoločnosti ESAB Slavakia s.r.o.
CERTIFIKÁT SK-CW/3834/014/2012

CERTIFIKAT AJ-CW/384/014/2012

CERTIFIKAT ISO 9001:2009 SK

CERTIFIKAT ISO 9001:2009 EN

OSVEDČENIE ZŠ 2016

CERTIFIKAT AJ-CW/384/014/2012
CERTIFIKAT ISO 9001:2009 SK
CERTIFIKAT ISO 9001:2009 EN
OSVEDČENIE ZŠ 2016

SPRÁVA AUDÍTORA 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI 2015

Správa audítora 2015
VÝROČNÁ SPRÁVA 2015

O nás | Foto a Video prezentácia | Agentúra dočasného zamestnávania | Zváračská škola | Predajne zváračskej techniky | Novinky | Aktuálna akcia | Katalógy | Certifikáty | Kontakt | Dokumenty | Napíšte nám | Mapa stránky

Pocitadlo.sk

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu